Národopisný soubor ARCHLEBJAN (Archlebov)

Vystoupení v roce 2004

Vystoupení, na kterých jste mohli vidět členy Národopisného souboru Archlebjan v roce 2004 …

Krojovaný ples (17. ledna 2004 – Svatobořice-Mistřín)

Tohoto plesu se z našeho kroužku zúčastnilo 12 krojovaných. Spolu s dalšími krojovanými jsme předtančili Českou besedu.

Krojovaný ples (31. ledna 2004 – Dambořice)

Zde jsme s dalšími soubory předtančili Moravskou besedu. Z našich řad se plesu zúčastnilo 9 krojovaných párů.

Ples Slováckého krúžku (7. února 2004 – Brno)

Na tomto plese jsme se nijak aktivně nepodíleli, ale pouze jsme byli „omrknót“, jak to vypadá na plese takového kroužku jakým je Slovácký krúžek v Brně. Zajímavý byl pouze počet účastníků z Archlebova, protože i s mužským pěveckým sborem nás bylo něco kolem čtyřiceti!

Krojovaný ples KDU-ČSL (14. února 2004 – Hodonín)

Tohoto plesu se aktivně účastníme již několik let. Letos jsme s ostatními krojovanými předtančili Českou besedu. Dále jsme se účastnili krojové přehlídky, ve které jsme předvedli kroje nevěsty, ženicha, mládence, družičky, stárka, stárky a dívčí a chlapecký taneční kroj.

Maškarní ples (21. února 2004 – Archlebov)

Plesovou sezónu jsme opět zakončili pochováním basy (né piva, ale hudebního nástroje).

Den matek (9. května 2004 – Archlebov)

Na Den matek jsme vystoupili v místní základní škole s pásmem „Mamičko ožením sa“, které nacvičil Michal Závodný.

Beseda s důchodci (23. května 2004 – Archlebov)

Nejen seniorům z Archlebova jsme předvedli pásmo složené z tanců Dolňácka.

Soutěž o nejlepšího verbíře Hanáckého Slovácka (20. června 2004 – Ždánice)

Této soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku hanácko-slovácké oblasti se zúčastnilo pět chlapců z našeho souboru: Berka David, Koutný Lukáš, Němec Tomáš, Strmiska Michal a Závodný Michal.
Náš soubor dosáhl na této akci úspěchu, protože vítězem se stal Michal Závodný.

MFF Strážnice (soutěž verbířů) (26. června 2004 – Strážnice)

Této soutěže se zůčastnili: Michal Závodný, David Berka a Tomáš Němec.

Národopisný festival kyjovského slovácka (10. července 2004 – Svatobořice-Mistřín)

Na tomto festivalu jsme vystoupili s obřadním tancem Zaváďkou, která se tančívá na hody. Zúčastnilo se nás asi dvacet krojovaných včetně "posil" z mužského pěveckého sboru.

Tradiční krojované hody (20. - 22. srpna 2004 – Archlebov)

Na největší kulturní akci v naší obci jsme samozřejmě nemohli chybět - někteří v roli stárka, stárky nebo sklepníka, a zbytek v kroji jako účastníci nebo bez kroje jako diváci - ale všichni zpívali, tancovali a dobré vínko popíjali (nekeří aj jiné alkohol a nekeří aj moc!!!!)

V tomto roce stárkovali:
Berka David - Maulerová Pavlína
Strmiska Michal - Počtová Tereza
Fůsek Viktor - Němcová Jitka
Závodný Michal - Vrbíková Kristýna

Sklepníci:
Konrád Božetěch
Fůsek Miroslav
Němec Tomáš
Švábík Petr

Poslední jízda legrůtů k asendě (5. září 2004 – Archlebov - Kyjov)

Této akce, pořádané slováckým souborem Omladina z Vacenovic, se zúčastnilo 6 „odvedenců“ z našeho kroužku. Akce se konala v Kyjově, kam „odvedenci“ přijeli koňským povozem, a následně vystoupili s verbuňkem.

Beseda u cimbálu (30. října 2004 – Archlebov)

První akce, kterou jsme sami celou zorganizovali (oficiálně byla pod hlavičkou Kulturní komise OÚ Archlebov, ale prakticky všechno organizoval náš soubor). V programu jsme předvedli všechny hodové zvyky, které se v Archlebově udržují, ale také již dávno zapomenuté. Při akci se poprvé oficiálně představili děti z Archlebjánku. Samozřejmě nesměli chybět chlapi z Mužského pěveckého sboru. Hrála CM z Milotic.

Kateřinská zábava (16. listopadu 2004 – Archlebov)

Již tradiční Kateřinská zábava uzavřela naše aktivní snažení v tomto roce. Tato akce je bohužel každý rok ze strany návštěvníků poněkud ignorována. (Možná to bude tím, že se na ní nekoná tombola, která by přitáhla víc „příznivců kultury“.)


Menu


Aktuálně

momentálně nejsou žádné aktuality